top of page
Search

Intervija laikrakstam "Diena"

Šķīvju plēšana un portretu zīmēšana mūzikā.
Lasi šeit:


https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/skivju-plesana-un-cilveku-zimesana-muzika-14304493

4 views0 comments
bottom of page